Satu Lankinen, Saagacoms

SATU LANKINEN

Olen asiantuntijaviestinnän ammattilainen, liiketoiminnan moniosaaja, kouluttaja ja asioiden uudistaja. Asiakkaat, asiakkaiden ymmärtäminen ja asiakasarvon tuottaminen ovat suuri intohimojani.

Koulutukseltani olen DI, tradenomi (AMK) ja ammatillinen opettaja. Alla ja LinkedIn:ssä lisää osaamisestani, työurastani ja koulutuksestani.

TEKNIIKAN POPULARISOIJA, ASIAKKAALLE VIESTIJÄ

 • Yli 10 vuoden kokemus teknologiamarkkinoinnista kansainvälisillä markkinoilla

 • Olen tehnyt tuote- ja järjestelmälanseerauksia sekä uuden teknologian promoamista

 • Olen tehnyt markkinointiviestejä ja -materiaalia sekä teknistä asiakasmateriaalia 

 • Olen vetänyt lanseerausprojekteja ja vastannut niiden sisällöstä sekä aikatauluista

 • Tähän liittyviä työpaikkoja ovat mm. Nokia ja NSN (Nokia Siemens Networks)

OPETTAJA, KOULUTTAJA

 • Olen opettanut liiketoimintaan liittyviä aineita ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa 

 • Olen pitänyt tuotteisiin ja järjestelmiin liittyviä sisäisiä koulutuksia yrityksissä

 • Opiskelijapalautteen mukaan olen selkeä, aktiivinen, kannustava, avulias ja inspiroiva opettaja

 • Opintojaksojani on pidetty asiallisina, hyödyllisinä ja mielenkiintoisina sekä materiaalia erittäin hyvänä

 • Organisaatioita, joissa olen opettanut ja kouluttanut ovat mm. Kemi-Tornion AMK, Oulun AMK, Ammattiopisto Luovi, Nokia, AEL (Ammattienedistämislaitossäätiö sr)

ORGANISOIJA, UUDISTAJA

 • Olen huolehtinut yrityksen operatiivisesta ja strategisesta liiketoiminnasta vastaten mm. myynnistä ja palvelutarjonnan kehittämisestä

 • Olen uudistanut yrityksen toimintaprosesseja (mm. tilausten käsittely ja laskutus) 

 • Olen vastannut CRM:n käyttöönotosta ja ollut uudistamassa käytössä ollutta CRM:ää (CRM tarkoittaa asiakastietojärjestelmää)

 • Järjestin messuosallistumisen uudella tavalla (seurauksena 30% kustannussäästöt ja parempi asiakaskokemus) 

 • Työpaikkoja, joissa olen tehnyt näitä asioita ovat mm. Nokia, Medieco, Convergentia, AEL

ASIANTUNTIJA, MYYJÄ

 • Olen promonnut uutta teknologiaa asiakkaille

 • Olen ottanut selvää asiakkaiden tarpeista ja toiveista

 • Olen tarjonnut asiakkaille heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja

 • Omassa organisaatiossa olen vienyt tuotekehitykseen tietoa asiakkaiden tarpeista ja tehnyt aloitteita uusien tuotteiden kehittämiseksi

 • Työpaikkoja, joissa olen ollut lähellä asiakasrajapintaa ovat olleet mm. Nokia, Medieco, Convergentia, AEL

ASIAKKAAN YMMÄRTÄJÄ (PALVELUMUOTOILIJA)

 • Tein palvelumuotoilua jo 1990-luvulla, paljon ennen kuin palvelumuotoilusta alettiin puhua 

 • Selvitin asiakastarpeita erilaisin menetelmin (käyttäjätutkimuksia ja QFD eli Quality Function Development)

 • Vein asiakasnäkökulmaa yritysten muihin toimintoihin (mm. tuotekehitykseen ja käyttöohjeisiin)

 • Diplomityöni aihe oli ”Segmentointi ja asiakastarpeiden analysointi tuotespesifikaation määrittelyssä” 

 • Tähän liittyviä työpaikkoja ovat mm. VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) ja Polar Electro

pähkinänkuoressa_cv.jpg