SISÄLLÖN- JA MATERIAALINTUOTANTOA B2B YRITYKSILLE JA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOILLE

Teen selkeää ja helposti omaksuttavaa asiantuntijaviestintää, jossa tarina on kunnossa ja materiaali havainnollista. En piilota viestejä korulauseiden taakse enkä laita graafeihin ylimääräisiä krumeluureja. Optimoin viestinnän sisällön ja toteutuksen käyttötarkoitukseen sopivaksi niin, että se vastaa aina tarpeeseen riippumatta siitä, onko tavoitteena tehdä kauppaa tai vakuuttaa asiantuntijayleisö konferenssipuheessa.

Viestintäpalvelut, Saagacoms

Power Point -materiaalit

Tarvitsetteko esitysmateriaaleja kokouksiin, messuille tai koulutuksiin? Haluatteko kertoa asiakkaillenne tarkemmin tuotteistanne, tarjouksestanne tai muista tärkeistä asioista? Haluatteko laajentaa verkkosivujenne sisältöä Power Point -videon avulla?

Teen Power Point -materiaaleja joko kokonaan alusta alkaen tai kehittämällä olemassa olevaa aineistoa haluttuun suuntaan. Teen mm. yritysesittelyitä, tuote- ja palveluesittelyitä sekä tarjousmateriaaleja.

CV / henkilöesite

Onko oman osaamisen ja saavutusten esilletuominen välttämätöntä, mutta niin vaikeaa? Onko CV:n tekeminen tai remontoiminen ajankohtaista, mutta osaaminen ei riitä? Haluatko saada toisista erottuvan ja omaa aitoa osaamistasi korostavan henkilöesitteen itsellesi tai organisaatiosi kaikille asiantuntijoille? 

 

Suunnittelen ja toteutan henkilöiden osaamista esille tuovat ja korostavat CV:t ja henkilöesitteet. Autan sinua huomaamaan omat vahvuutesi ja tuon ne esille CV:ssä. Kiinnostavan sisällön lisäksi taitan CV:si visuaalisesti houkuttelevaan, persoonalliseen sekä asiallisen näköisen muotoon.

Verkkosivujen katselmoinnit

Haluatteko kuulla miltä verkkosivunne näyttävät ulkopuolisen silmiin? Onko sisältö houkuttelevaa, kiinnostavaa ja ymmärrettävää? Auttaako sivuston rakenne ja sisältö potentiaalista asiakasta löytämään oleelliset asiat helposti? Onko sivustolla välitöntä korjaamista kaipaavaa sisältöä tai rikkinäisiä linkkejä? 

Autan parantamaan verkkosivustojen laatua tekemällä sivustojen katselmointeja. Käytyäni koko sivuston läpi toimitan katselmoinnista raportin, jossa on sekä yleistä palautetta että yksityiskohtaisia huomioita ja parannusvinkkejä. 

Verkkosivujen sisällöt

Oletteko suunnittelemassa yrityksellenne uusia verkkosivuja tai päivittämässä olemassa olevia? Tarvitsetteko sivuillenne lisää asiantuntevaa sisältöä sujuvaksi ja ymmärrettäväksi tekstiksi kirjoitettuna? 

 

Autan suunnittelemaan sivustolle sopivan, liiketoimintaanne tukevan rakenteen ja johdonmukaisen tarinan. Hakukoneiden huomioimisen lisäksi panostan siihen, että teksti on lukijalle suunnattua, helppotajuista ja mielenkiintoista luettavaa. Tekstin lisäksi suunnittelen ja toteutan tarpeen mukaan muutakin sisältöä.

Asiantuntija-artikkelit, blogit, tiedotteet

Tarvitsetteko asiakkaille suunnattuja artikkeleita tai blogitekstejä, mutta oma aikanne ei riitä niiden kirjoittamiseen? Eikö tarinoiden sisällön suunnittelu ja tekstin tuottaminen kuulu vahvuuksiinne tai tuntuuko se suorastaan vastenmieliseltä? 

Kirjoitan asiantuntija-artikkeleita sekä blogitekstejä sovituista aiheista, sovitussa laajuudessa ja aikataulussa. Kirjoitukset voivat liittyä esim. yritykseenne, tuotteisiinne, projekteihinne tai asiakkaisiinne.

Kielenhuolto

Onko virheettömän tekstin kirjoittaminen tai lauseiden muodostaminen vaikeaa? Muodostuuko tekstisi ylipitkistä ja epämääräisistä sanojen ketjuista? Eikö tarinoissasi ole päätä taikka häntää?

 

Korjaan tai tarvittaessa kirjoitan tekstisi uudestaan helppolukuiseen ja sujuvaan muotoon. Samalla korjailen pilkkujen paikkoja, yhdyssanoja ym. Tekstiä kirjoitettaessa oleellista on kuitenkin tekstin ymmärrettävyys ja kielen elävyys joskus jopa kielioppisääntöjen orjallisen noudattamisen kustannuksella. Tärkeintä on, että lukija haluaa ja jaksaa lukea tekstin sekä ymmärtää sisällön.

Tekstintuotanto ja kielenhuolto / englanti

Tarvitsetteko asiakasmateriaaleihin tai verkkosivuillenne englanninkielistä sisältöä? Eikö englanninkielisen tekstin tuottaminen onnistu? Onko kirjoitettu teksti lähinnä rallienglantia ja oma sanavarasto rajallinen? 

 

Kirjoitan englanninkielistä tekstiä verkkosivustoille, artikkeleihin, esitysmateriaaleihin ja esitteisiin. 

 

Huollan asiantuntijaviestintään liittyvän englanninkielisen tekstinne hyvälle tasolle. Kirjoitusvirheiden ja sanajärjestysten korjaamisen lisäksi korvaan asiayhteyteen heikosti sopivat sanat paremmin sopivilla sekä monipuolistan ja laajennan käytettyä sanastoa.

Dokumenttipohjat

Tarvitsetteko yrityksellenne selkeät, helppokäyttöiset ja asialliset pohjat esitteisiin, tarjouksiin, sopimuksiin ja raportteihin? Haluaisitteko asiakasmateriaaleihinne oman yrityksenne näköiset pohjat Power Pointin yleisten pohjien tilalle? Käytättekö tällä hetkellä paljon aikaa Wordin ja Excelin kanssa taistelemiseen, kun yritätte saada asiakkaalle lähtevän materiaalin jokseenkin siedettävään muotoon?

 

Teen tarpeisiinne räätälöidyt ja brändinne mukaiset pohjat Wordiin, Power Pointiin ja Exceliin. Teen käyttöönne myös PDF-lomakkeita, joissa on täytettäväksi jätettyjä kohtia. 

Viestinnän projektit

Tarvitsetko apua jossakin viestintään tai markkinointiin liittyvässä projektissasi? Pystyn auttamaan hyvin erilaisissa hankkeissa, mm.

 

  • teknisten ja akateemisten julkaisujen taittaminen

  • esitteiden suunnittelu, toteutus ja taittaminen

  • tienvarsimainosten ja valotaulumainosten sisällön suunnittelu ja toteutus.