VERKKOSIVUT

Toteutan asiakkaani tarpeeseen räätälöityjä verkkosivustojen tekemiseen, päivittämiseen tai kehittämiseen liittyviä projekteja. Useamman toimittajan verkkosivuprojekteissa voin toimia projektipäällikkönä.

Uudet verkkosivut ja sivustojen päivitykset

Uusia sivuja rakennettaessa tai sivustoja päivitettäessä autan suunnittelemaan sivustolle liiketoimintaanne ja asiakkaidenne polkua tukevan rakenteen. Lisäksi huolehdin siitä, että sivustolla on johdonmukainen ja kaikkiin kysymyksiin vastauksen tuova tarina. 

 

Hakukoneiden huomioimisen lisäksi sivustoilla on erittäin tärkeää, että sivustolle tullut vierailija viihtyy sivuston sisällön parissa. Siksi panostankin erityisesti siihen, että sivuston teksti, kuvat ja muu sisältö on lukijalle sopivaa, helppotajuista ja kiinnostavaa. 

 

Suunnittelen sivuille monipuolisesti erilaista ja tarpeet täyttävää sisältöä, kuten esim.

 • napakat ja sisältöä tukevat sloganit 

 • kiinnostavat ja kuvaavat otsikot

 • helppolukuista leipätekstiä

 • napakoita luetteloita

 • selkeitä kuvaajia ja taulukoita.

Verkkosivustojen katselmoinnit

Verkkosivustojen laadun parantamiseksi ja uusien kehitysideoiden perustaksi teen sivustojen katselmointeja. Arvioin sivuston kävijäystävällisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä organisaation ulkopuolisen näkökulmasta, jolloin houkuttelevuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyvät asiat tulevat helpommin esille. Kattavan katselmoinnin aikana arvioin myös sivujen toiminnallisuutta ja teknistä toimivuutta. 

 

Katselmoinnista kirjoitan kattavan raportin, jossa on

 • arvio kokonaisuudesta ja sivuston loogisuudesta

 • palautetta sivuston sisällöstä, sisällön tasosta ja asianmukaisuudesta 

 • listaus ongelmakohdista (toimimattomat linkit, kirjoitusvirheet ym.)

 • vinkkejä ja toimenpide-ehdotuksia sivuston kehittämiseksi.

 

Katselmoidessani sivustoja käyn kaikki sivut läpi tietokoneella. Lisäksi testaan tarpeellisen määrän sivuja mobiililaitteella (puhelin ja/tai tabletti).

Projektipäällikkö

Verkkosivuprojektien sujuvan etenemisen varmistamiseksi voin hoitaa myös projektipäällikön tehtäviä. Silloin huolehdin sisällön lisäksi siitä, että 

 • projekti etenee suunnitellussa aikataulussa 

 • kaikki toimijat tekevät oman osuutensa sovitussa laajuudessa

 • tulosten laatu vastaa sovittua

 • sivusto on kokonaisuudessaan laadukas ja tavoitteet täyttävää.