Satu Lankinen

Olen asiantuntijaviestinnän ammattilainen, liiketoiminnan moniosaaja, kouluttaja ja asioiden uudistaja. Asiakkaat, asiakkaiden ymmärtäminen ja asiakasarvon tuottaminen ovat suuri intohimoni.

Koulutukseltani olen DI, tradenomi (AMK) ja ammatillinen opettaja. Alla olevassa pähkinänkuoressa ja sen alla olevassa tekstissä kuvaan osaamistani ja työuraani hieman tarkemmin. LinkedIn:stä löytyy lisätietoa perinteisemmässä muodossa.

Asiakkaan ymmärtäjä (palvelumuotoilija)

 • Tein palvelumuotoilua jo 1990-luvulla, paljon ennen kuin siitä alettiin puhua
 • Selvitin asiakastarpeita erilaisin menetelmin (käyttäjätutkimuksia ja QFD)
 • Vein asiakasnäkökulmaa yritysten muihin toimintoihin (mm. tuotekehitys ja käyttöohjeet)
 • Diplomityöni aihe oli ”Segmentointi ja asiakastarpeiden analysointi tuotespesifikaation määrittelyssä”
 • mm. VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) ja Polar Electro

Tekniikan popularisoija, asiakkaalle viestijä

 • Yli 10 vuoden kokemus teknologiamarkkinoinnista kansainvälisillä markkinoilla
 • Olen tehnyt tuote- ja järjestelmälanseerauksia sekä uuden teknologian promoamista
 • Olen tehnyt markkinointiviestejä ja -materiaalia sekä teknistä asiakasmateriaalia
 • Olen vetänyt lanseerausprojekteja ja vastannut niiden sisällöstä sekä aikatauluista
 • mm. Nokia ja NSN (Nokia Siemens Networks)

Opettaja, kouluttaja

 • Olen opettanut liiketoimintaan liittyviä aineita ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa
 • Olen pitänyt tuotteisiin ja järjestelmiin liittyviä sisäisiä koulutuksia yrityksissä
 • Opiskelijapalautteen mukaan olen selkeä, aktiivinen, kannustava, avulias ja inspiroiva opettaja
 • Opintojaksojani on pidetty asiallisina, hyödyllisinä ja mielenkiintoisina sekä materiaalia erittäin hyvänä
 • mm. Kemi-Tornion AMK, Oulun AMK, Ammattiopisto Luovi, Nokia, AEL (Ammattienedistämislaitossäätiö sr)

Organisoija, uudistaja

 • Olen huolehtinut yrityksen operatiivisesta ja strategisesta liiketoiminnasta vastaten mm. myynnistä ja palvelutarjonnan kehittämisestä
 • Olen uudistanut yrityksen toimintaprosesseja (mm. tilausten käsittely ja laskutus)
 • Olen vastannut CRM:n käyttöönotosta ja ollut uudistamassa käytössä ollutta CRM:ää
 • Järjestin messuosallistumisen uudella tavalla (seurauksena 30% kustannussäästöt ja parempi asiakaskokemus)
 • mm. Nokia, Medieco, Convergentia, AEL

Asiantuntija, myyjä

 • Olen promonnut uutta teknologiaa asiakkaille
 • Olen selvittänyt asiakkaiden tarpeita ja tarjonnut niihin sopivia ratkaisuja
 • mm. NSN ja AEL