STARTUP-MARKKINOINTI

Autan Startup-yrityksiä alkuvaiheen viestintään ja markkinointiin liittyvissä erilaisissa toimenpiteissä. 

 

Startup-yritysten markkinoinnissa on erityisen tärkeää ymmärtää se, että alkuvaiheessa viestintää suunnataan potentiaalisille rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Varsinaisille ostajille suunnattua markkinointia suunnitellaan ja tehdään myöhemmin, kun tuotteen julkistaminen ja toimitusten aloittaminen lähestyy. 

 

Rahoittajia kiinnostavat erilaiset asiat kuin ostajia, ja se on huomioitava Startup-viestintää ja sen sisältöä suunniteltaessa. Autan Startup-yrityksiä tekemään markkinoinnissa juuri kyseiseen ajankohtaan ja tarpeeseen sopivaa sisältöä, mutta samalla huolehtimaan viestinnän johdonmukaisuudesta sekä siitä, että markkinointi tukee yrityksen strategiaa. 

 

Autan tekemään juuri teille sopivan viestintä- ja markkinointisuunnitelman, jossa suunnitellaan

  • kohderyhmät, joille viestintää on tarkoitus suunnata

  • toimenpiteet halutulle aikajaksolle 

  • aikataulu, jolla haluttuun tavoitteeseen päästään.

 

Suunnittelen Startup-yrityksellenne asialliset ja johdonmukaiset viestit projektin eri vaiheisiin ja erilaisiin tarpeisiin

  • rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden vakuuttamiseen

  • tuotejulkistuksen tukemiseen

  • medialle tiedottamiseen.

 

Toteutan yhtenäiset markkinointimateriaalit eri tarkoituksiin ja kohderyhmille, mm.

  • yleiset Power Point -materiaalit potentiaalisten rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden kiinnostuksen herättämiseen

  • yksityiskohtaisemmat Power Point -materiaalit rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytäviin luottamuksellisiin keskusteluihin (kun salassapitosopimus allekirjoitettu) 

  • asiakasmateriaalit (Power Point, esitteet ym.)

  • verkkosivujen sisältö.

 

Luonnollisesti kaikki Saagacomsin viestintäpalvelut sopivat myös Startup-yrityksille. Niiden lisäksi voimme sopia muista markkinointiin tavalla tai toisella liittyvistä tehtävistä.