REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Tietosuoja- ja rekisteriseloste päivitetty 31.12.2019 / Saagacoms Oy.

1. Rekisterin pitäjä

Saagacoms Oy
Tilhikuja 1, 90460 Oulunsalo

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Lankinen
Tilhikuja 1, 90460 Oulunsalo, 050 5018 077, satu@saagacoms.fi

 

2. Rekisterit

Saagacoms Oy pitää asiakasrekisteriä, johon kerätään tietoja sekä asiakkaista että potentiaalisista asiakkaista.
 

3. Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluistamme kertomiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:
 

Henkilötiedot

 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero

 • organisaatio

 • asema organisaatiossa

 • aikaisemmat työtehtävät
   

Asiakastiedot

 • tiedot yhteydenotoista

 • tiedot tarjotuista palveluista

 • tiedot ostetuista palveluista

 • laskutustiedot

 • muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään henkilökohtaisen tai digitaalisen kanssakäymisen yhteydessä

 • julkisista tietolähteistä esim. yritysten verkkosivustoilta
   

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Tilhikuja 1, 90460 Oulunsalo

satu@saagacoms.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Saagacoms Oy:n ulkopuolelle.

 

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Rekisteritietojen säilyttämiseen käytettyjen laitteiden ja tietoverkon tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti.

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

11. Evästeet

Käytämme kotisivuillamme evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä analysoidaksemme verkkosivujemme käyttöä ja parantaaksemme niiden toimivuutta.

Evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkovierailijoihin liittyviä tietoja kuitenkaan tunnistamatta yksittäistä käyttäjää. Kerättäviä tietoja voivat olla esim.
• IP-osoite
• ajankohta
• sivuvierailut
• käytetty selain

​Vierailija voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.
Tämä voi vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.