POWER POINT

Teen räätälöityjä ja korkeatasoisia Power Point -materiaaleja yli 20 vuoden kokemuksella.

 

Power Point -materiaaleja voidaan käyttää hyvin erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi liiketoiminnassa, julkisella puolella, kouluttamisessa sekä verkkosivustoilla. Käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Power Point -projektit tarpeesi mukaan

Suunnitelen Power Point -materiaaleja joko kokonaan alusta alkaen tai jalostan olemassa olevia materiaaleja haluttuun suuntaan. Joka tapauksessa toteutan Power Pointit aina tilanteeseen sopivaan muotoon. Otan huomioon mm. 

 • kuulijakunnan tietämyksen asiaan liittyen

 • sisältökokonaisuuden yhtenäisyyden ja loogisuuden 

 • sisällön oleellisuuden 

 • esitettävien asioiden luottamuksellisuuden ja keskeneräisyyden tason

 • esityksen läpikäymiseen käytettävissä olevan ajan 

 • käytettävät laitteet ja ympäristön.  

Power Point -materiaaliprojektien sisältö

Power Point -projekteihin voi kuulua

 • johdonmukaisen ja aukottoman tarinan suunnittelu

 • kiinnostusta herättävien ja mieleenpainuvien viestien kirjoittaminen

 • tekstin, taulukoiden, kuvien ja muun sisällön suunnittelu ja toteuttaminen 

 • esitysmateriaalin rakentaminen tarinan ja sisältöjen pohjalta

 • materiaalin visuaalisen ulkomuodon muokkaaminen brändiä vastaavaksi.

Tekemäni Power Point -projektit voivat vaihdella sisällöltään ja laajuudeltaan todella paljon. Niissä voidaan tehdä kaikki edellä mainitut vaiheet tai vain valikoituja osia niistä. 

Itsenäiset Power Point -esitykset

Perinteisten esitysmateriaalien lisäksi teen Power Point:lla itsenäisesti pyöriviä esityksiä. Näitä voi käyttää esim. 

 • asiakaspalavereissa korostamaan valikoituja sisältöjä

 • monimutkaisissa tarjouksissa selittämään tarjouksen rakennetta 

 • verkkosivustoilla herättämään kiinnostusta

 • itseopiskelumateriaaleissa aukaisemaan vaikeita asioita. 

Teknisesti toimivat materiaalit

Power Point -projekteissa huolehdin aina myös siitä, että toimittamani tiedostot ovat mahdollisimman pieniä. Tämä mahdollistaa sen, että materiaalin näyttäminen onnistuu mahdollisimman sujuvasti ja niiden lähettäminen ei tuki sähköpostia.