• Satu | Saagacoms

Timegate Instruments – verkkosivujen päivitysTimegate Instruments Oy on Oulussa teknologiakylässä toimiva, Raman-spektroskopiaa hyödyntävien mittalaitteiden kehittäjä ja valmistaja. Yrityksen perustajat ovat patentoineet menetelmän, jolla Ramaniin tyypillisesti liittyneistä häiriöistä (fluoresenssi) päästään käytännössä eroon. Tähän teknologiaan perustuvia mittalaitteita pystytään käyttämään mm. materiaalien analysoimisessa. Timegaten teknologia soveltuu tutkimus- ja tuotantokäyttöön hyvin vaativissakin olosuhteissa. Yrityksen teknologia on valmis ja tällä hetkellä yritys panostaa vahvasti markkinoiden kasvattamiseen.


Keväällä 2020 Timegate Instruments oli uusimassa verkkosivustoaan. Silloisen sivuston sisällöstä iso osa oli hyvin tieteellistä ja teknistä asiaa Raman-spektroskopiasta. Asia oli edelleen relevanttia, mutta vaikeaa. Timegaten potentiaaliset asiakkaat eivät välttämättä pystyneet ymmärtämään sisältöä, jolloin sivusto ei edistänyt myyntiä parhaalla mahdollisella tavalla.


Päivityksessä sivujen sisältö suunniteltiin Timegate Instrumentsin potentiaalisille asiakkaille, jotka eivät välttämättä tunne Raman-spektroskopiaa – eikä heidän tarvitsekaan sitä tuntea. Uusituilla sivuilla haluttiin korostaa ensisijaisesti Timegaten teknologian hyötyjä ja sen toimivuutta erilaisissa sovelluskohteissa. Lisäksi haluttiin lisätä asiakaskuntaa hyödyttävää sisältöä ja parantaa sen ymmärrettävyyttä ”Raman-maallikoille”.


”Nettisivujen päivittäminen on aina aikamoinen ponnistus. Pistimme omat sivumme uusiksi ja Satu Lankinen Saagacomista oli sisällöntuoton korvaamaton apukäsi. Satun insinöörimäisen tarkka lähestymistapansa hänelle aiemmin tuntemattomaan teknologiaan sekä asiakassegmentteihin sparrasi ja hioi myös omaa ajatteluamme keskeisistä viesteistä, joita haluamme viedä asiakkaillemme.”

Miia Mikkonen Business Development Specialist Timegate Instruments


Päivityksessä etusivun sisältö tehtiin kokonaan uusiksi. Siinä nostettiin esille kolme tärkeää sovellusaluetta, joista kerrottiin aloille ominaisista haasteista sekä Timegaten teknologian tarjoamista hyödyistä. Sivustoa uusittiin laajemminkin, ja sinne lisättiin mm. omat sivut kaivannaisteollisuuteen ja tutkimukseen. Oleellista oli tuoda esille kullekin ryhmälle tärkeitä sovelluskohteita ja niiden ongelmia sekä käyttää heille tuttua terminologiaa.


Projektin aikana Timegaten teknologian ja tuoteperheen lisäksi tulivat tutuiksi heidän asiakassegmenttinsä, asiakkaiden toimialat sekä alaan liittyvää terminologia. Insinöörikoulutuksesta ja insinöörimäisestä ajattelutavasta oli merkittävää apua projektissa onnistumisessa. Verkkosivuprojektin jälkeen olemmekin jatkaneet yhteistyötä Google-mainontaan liittyen.


”Kun substanssi on hallussa, yhteistyötä on ollut helppo laajentaa GoogleAdsin maailmaan", Miia toteaa. Asian ja kohderyhmän ymmärtäminen on eduksi avainsanoja mietittäessä. Timegaten tapauksessa hakuja tekevät tutkijat, geologit, rikastamoita pyörittävät henkilöt ym. erikoisalojen asiantuntijat, ja he käyttävät hauissa omaa ammattisanastoaan. Siksipä pitää löytää hakusanoja, joita kyseiset ammattilaiset käyttävät ja joilla Timegate Instrumentsin teknologia ja tuotteet nousevat esille. Tässäkin asiassa tekniikan ja perusteollisuuden tuntemuksesta on ollut etua.


Projekti oli haastava, mutta myös todella mielenkiintoinen teknisine ja tieteellisine sisältöineen. Myös saamani palaute oli varsin mukavaa luettavaa:


”Satu huolehtii työnsä laadusta ja varmistaa, että olemme tyytyväisiä hänen tekemisiinsä. Suosittelemme lämpimästi Satua markkinoinnin rautaisena ammattilaisena, hän todella tekee sen minkä lupaa ja enemmänkin :)”
Lisätietoa: www.timegate.com