• Saagacoms

Adrian Braun – väitöskirjan taittaminen

Adrian Braun väitteli tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa maaliskuussa 2020. Hän käsitteli ympäristöpolitiikan väitöskirjassaan kaivosyhtiöiden yhteiskuntavastuuta Barentsin alueella.


Taitoin Adrianin väitöskirjan Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan julkaisusarjan ohjeistuksen mukaisesti. Varsinainen taitto tehtiin Word-pohjalle tarkkojen ohjeistusten mukaisesti. Julkaisuun piti täyttää myös väitöskirjan kannet yliopiston antamaan PDF-pohjaan.


Varsinaisen taittotyön lisäksi muokkasin väitöskirjan kuvia ja taulukoita pohjan mukaiseen ja keskenään yhtenäiseen muotoon. Tarkistin ja tarvittaessa korjasin myös sen, että kuvien ja taulukoiden numerot sekä viittaukset olivat oikein. Paperinen väitöskirja painettiin mustavalkoisena. Siksi tarkistin, että kuvien sisältö oli selkeää myös mustavalkoisissa versioissa. Paikoin tekstissä viittattiin kuvien väreihin ja niihin teksteihin suunnittelimme tarvittavat muutokset ymmärrettävyyden säilyttämiseksi.


”Satu recently supported me in a book publication process doing a sophisticated layout of an around 300-pages manuscript, what is certainly a challenge that she mastered extraordinarily well! She professionally formatted texts, tables, graphics and charts with great effort and the very good result speaks for itself. Personally, I very much appreciated the patience and positive attitude she approached each task during this process and that she was not only executing the work very well, but she proactively thought with me together, proposing excellent ideas to me how we could get the best possible solution. Overall, Satu is a very good team-player and if somebody has similar challenges, like the production of a layout or the development of professional presentations, I advise to contact Satu and discuss a cooperation with her. Thank you very much Satu and I am looking forward to work with you again!"

Adrian Braun, väitöskirjan tekijä.


Congratulations Adrian!


Linkki Adrian Braunin väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3351-5