Markkinointiprojektit, Saagacoms

MARKKINOINTIPROJEKTIT JA YRITYSPALVELUT

Tarvitsetko neuvoja tai apua yrityksen markkinoinnin aloittamiseksi? Oletteko päivittämässä yrityksen verkkosivuja tai aloittamassa jotakin muuta markkinointiin liittyvää projektia? Entä tarvitsetteko tekstiä liiketoimintasuunnitelmaan tai kommentteja rahoitushakemukseen? 

Autan sekä isoissa että pienissä markkinointiin ja yritystoimintaan liittyvissä projekteissa. 

Aloittavan yrityksen markkinointi

Oletteko perustaneet yrityksen ja tarvitsette apua tai neuvoja sen markkinoinnin aloittamiseen?

 

Autan alkavia yrityksiä markkinoinnin ja asiakastyön alkuun saamisessa. 

 

Aloittavan yrityksen markkinointiprojektin laajuus ja sisältö vaihtelee yrityskohtaisesti. Jokaisessa tapauksessa huolehditaan vähintään siitä, että markkinoinnin perusasiat ovat kunnossa. Jatkotoimenpiteet suunnitellaan ja niistä sovitaan tarkemmin yrityksen tavoitteiden, tilanteen ja resurssien perustella.

Startup-markkinointi

Onko startup-yrityksenne siinä vaiheessa, jossa pitää alkaa suunnittelemaan rahoittajien mukaan houkuttelemista ja tulevaa markkinointia?

 

Opastan teitä siinä, mitä yhteistyökumppaniviestintään ja markkinointiin liittyviä aktiviteettejä pitää tehdä. Lisäksi neuvon miten sekä missä vaiheessa ne kannattaa hoitaa. Suunnittelen projektinne eri vaiheisiin sopivat viestit ja toteutan niiden pohjalta teille toimivat viestintä- ja markkinointimateriaalit. Voin olla apuna myös muissa työn alla olevissa asioissa asiakastyöhön, tuotestrategioihin ym. liittyvissä asioissa. 

Tekniikan markkinointi

Pitäisikö tekniikan alalla toimivan yrityksenne alkaa panostamaan markkinointiin? Eikö oma markkinointiosaaminen riitä tai kokopäiväisen markkinointihenkilön palkkaaminen tunnu ajankohtaiselta?

 

Autan insinööritoimistoja, konepajoja, hightech-yrityksiä ja muita tekniikan alalla toimivia yrityksiä markkinoinnin aloittamisessa. Autan suunnittelemaan markkinointitoimenpiteet järkevästi ja juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi. Suunnittelun lisäksi autan erilaisten käytännön markkinointiaktiviteettien tekemisessä.

Verkkosivuprojektit

Autan verkkosivujen rakenteen ja sisällön suunnittelussa sekä sen toteuttamisessa. Teen sisältöä suoraan verkkosivuille tai toimitan tekstin muussa muodossa. Mikäli niin haluatte, voin myös muokata sivujen rakennetta pohjan sallimissa rajoissa. Minulla on kokemusta mm. WIXistä, HubSpotista, Squarespacesta ja WordPressistä. 

Markkinointipäällikkö

Oletteko tekemässä tuotejulkistusta tai osallistumassa (virtuaali)tapahtumaan? Kaipaako markkinointinne lisäpotkua tai uutta ryhtiä? 

 

Autan tekemään teidän tilanteeseenne ja tavoitteisiinne sopivan markkinointisuunnitelman, jonka jälkeen huolehdin suunnitelman täytäntöönpanemisesta itsenäisesti tai yhdessä teidän kanssanne.  

Projektipäällikkö

Onko teillä alkamassa projekti, johon kaipaatte jonkun pitämään huolta aikatauluista, tavoitteiden saavuttamisesta sekä työn korkeasta laadusta? 

 

Jos projekti liittyy jollakin tavoin asiakastyöhön, viestintään, markkinointiin, lanseerauksiin, myynnin työkalujen suunnitteluun & käyttöönottoon tai vastaavaan, olen valmis työntämään kädet saveen ja auttamaan teitä homman maaliin viemisessä.

Aloittavan yrityksen liiketoiminnan sparraus

Autan toimintansa alkuvaiheissa olevia yrityksiä esim. liiketoimintasuunnitelmien, rahoitushakemusten ja muiden yritystoiminnan aloittamiseen tai sen kehittämiseen liittyvien dokumenttien tekemisessä ja dokumenttien laadun parantamisessa. Voin auttaa sisällön suunnittelussa ja suunnitelman osien kirjoittamisessa. Lisäksi voin kommentoida suunnitelmien sisältöä, uskottavuutta ja ymmärrettävyyttä.