Liikkeenjohdon konsultointia


Aloittavan yrityksen markkinointistartti

Autamme toimintaansa aloittamassa olevia yrityksiä pääsemään alkuun markkinoinnissa, asiakastyössä ja muissa isoissa ja pienissä käytännön asioissa. Suunnittelemme toimenpiteet kyseessä olevan yrityksen näkökulmasta. Autamme miettimään mitä asioita pitää tai kannattaa tehdä, ja mitkä voi jättää pienemmälle huomiolle. Annamme konkreettisia vinkkejä siitä, miten asiat saa hoitumaan ja mistä saa apua erilaisiin toimintoihin liittyen.

  • 3 tuntia ohjausta ja konsultointia (ohjaus voidaan jakaa 2 tai 3 kertaan)
  • aloittavan yrittäjän muistilista
  • muistilistan tehtävien priorisointi ko. yrityksen tarpeisiin sopivaksi

Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Sparraamme toimintansa alkuvaiheissa olevia yrityksiä esim. liiketoimintasuunnitelmien, rahoitushakemusten ja muiden yritystoiminnan aloittamiseen tai sen kehittämiseen liittyvien dokumenttien sisällön hahmottamisessa sekä käytännön kirjoittamisessa.

Tuote- ja palvelutarjonnan kehittäminen

Sparraamme yrityksiä muotoilemaan tarjontaansa asiakkaan näkökulmasta houkuttelevaksi ja helposti ostettavaksi. Lisäksi painotamme sitä, että tarjonta tukee yrityksen strategiaa, hyödyntää sen vahvuuksia ja tukee sen kannattavaa liiketoimintaa eli tarjonnasta muodostuu yksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä.