CV / HENKILÖESITE

Suunnittelen ja toteutan tapauskohtaisesti räätälöityjä CV:itä.

Henkilöesitteet yrityksille ja organisaatioviestintään

Yritysten tarpeisiin teen kaikille organisaation jäsenille yhtenäiset ja yrityksen brändin mukaiset CV:t. Jokaiselle henkilölle voidaan korostaa haluttuja asioita, kuitenkin johdonmukainen linja säilyttäen.

CV:t yksityishenkilöille

Yksityishenkilöille suunnittelen toiveet huomioivan ja persoonaa esiintuovan yksilöllisen CV:n.

CV-projektit

Alussa haastattelen CV:n päähenkilön ja tutustun aikaisempiin CV:isiin. Tarkoituksena on saada tarvittavat tiedot. Lisäksi haluan auttaa henkilöä huomaamaan omat vahvuudet ja löytämään onnistumiset.

 

Työn edetessä palaan henkilön kanssa asiaan ja tarkistan, että CV:hen kirjoittamani asiat pitävät varmasti paikkaansa. Lisäksi haluan varmistaa, että kaikki tärkeät asiat ovat mukana CV:ssä ja että ne kaikkein oleellisimmat asiat korostuvat siinä. 

Lopuksi CV:n päähenkilö vielä tarkistaa lopputuloksen. Kun me kumpikin olemme tyytyväisiä, voidaan projekti päättää.

CV:n sisällön suunnittelu ja toteutus

Suunnittelen ja kirjoitan CV:n sisällön

  • houkuttelevaksi, kiinnostavaksi ja mukavaksi lukea

  • osaamista ja onnistumisia korostavaksi

  • ulkopuoliselle helposti ymmärrettäväksi

  • loogiseksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

CV:n visuaalinen suunnittelu ja toteuttaminen

Taitan CV:n 

  • yksilöllisesti ja persoonaa korostaen

  • sisältöä korostavaksi ja sitä tukevaksi

  • yrityksen brändin mukaiseksi 

  • tiimeissä yhtenäisiksi, mutta yksilöitä korostaviksi.

Suunnittelen sekä perinteisiä pystyssä olevia CV:itä että näyttöpäätteillä luettavaksi paremmin sopivia vaaka-CV:itä.

CV:issä voidaan korostaan haluttuja asioita erilaisin visuaalisin keinoin. Sähköisessä muodossa käytettäviin CV:ihin voidaan lisäsä myös efektejä.

Teknisesti toimivat CV:t

Suunnittelen ja toteutan CV:t haluamaasi kokoon ja muotoon. Huolehdin aina myös siitä, että toimittamani tiedostot ovat mahdollisimman pieniä. Tämä mahdollistaa sen, että niiden lähettäminen sujuu vaivattomasti eivätkä ne tuki sähköposteja.

TEIN CV:T KOHON AVAINHENKILÖILLE

Lokakuussa 2019 uusien omistajien astuttua remmiin alettiin KOHO Consultingilla panostamaan brändin rakentamiseen. CV:t nähtiin tärkeäksi osaksi asiakasmateriaalia, koska kyseessä on asiantuntijaorganisaatio. Tein Tiinalle ja Eskolle sekä keväällä 2020 remmiin astuneelle JP:lle osaamista ja vahvuuksia korostavat, KOHO:n brändin mukaiset CV:t.

Saagacoms referenssi _ KOHO Consulting C