POWER POINT

Teen räätälöityjä ja korkeatasoisia Power Point -materiaaleja yli 20 vuoden kokemuksella. Power Pointteja voidaan käyttää hyvin erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi liiketoiminnassa, julkisella puolella, kouluttamisessa sekä verkkosivustoilla. Käyttömahdollisuudet ovat rajattomat, vain mielikuvitus on hidasteena. 

 

Voin suunnitella Power Point -materiaaleja joko kokonaan alusta alkaen tai jalostaa olemassa olevia materiaaleja haluttuun suuntaan. Joka tapauksessa toteutan Power Pointit aina tilanteeseen sopivaan muotoon. Otan huomioon mm. 

 • kuulijakunnan tietämyksen asiaan liittyen

 • sisältökokonaisuuden yhtenäisyyden ja loogisuuden 

 • sisällön oleellisuuden 

 • esitettävien asioiden luottamuksellisuuden ja keskeneräisyyden tason

 • esityksen läpikäymiseen käytettävissä olevan ajan 

 • käytettävät laitteet ja ympäristön.  

 

Tekemieni Power Point -projektien sisällöt voivat vaihdella sisällöltään ja laajuudeltaan todella paljon. Projekti voi sisältää kaikki vaiheet suunnittelusta materiaalin visuaaliseen viimeistelyyn tai vain joitakin osia siitä. 

 

Power Point -materiaalin tekemiseen liittyy

 • johdonmukaisen ja aukottoman tarinan suunnittelu

 • kiinnostusta herättävien ja mieleenpainuvien viestien kirjoittaminen

 • tekstin, taulukoiden, kuvien ja muun sisällön suunnittelu ja toteuttaminen 

 • esitysmateriaalin rakentaminen tarinan ja sisältöjen pohjalta

 • materiaalin visuaalisen ulkomuodon muokkaaminen brändiä vastaavaksi

 

Perinteisten esitysmateriaalien lisäksi teen Power Point:lla itsenäisesti pyöriviä esityksiä. Näitä voi käyttää esim. 

 • asiakaspalavereissa korostamaan valikoituja sisältöjä

 • monimutkaisissa tarjouksissa selittämään tarjouksen rakennetta 

 • verkkosivustoilla herättämään kiinnostusta

 • itseopiskelumateriaaleissa aukaisemaan vaikeita asioita. 

 

Power Point -projekteissa huolehdin aina myös siitä, että toimittamani tiedostot ovat mahdollisimman pieniä. Tämä mahdollistaa sen, että materiaalin näyttäminen onnistuu mahdollisimman sujuvasti ja niiden lähettäminen ei tuki sähköpostia.

Tähän kuvaus, tekstiä

Esimerkki 1

ESIMERKKI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Power Point palvelut .jpg
migreenin maailma pp.jpg

ESIMERKKI 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.